Питання до розгляду:

1. Класифікація БЕР: основні підходи.

2. Класифікація баз даних (БД) та БЕР: єдність та відмінності.

3. Багатоаспектна класифікація БЕР.

4. Порівняння класифікацію БЕР з традиційними БП.

Запрошений експерт: Трачук Людмила Федорівна — канд. історичних наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету

Спікер: Глазунова Людмила Володимирівна — заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, канд. наук із соціальних комунікацій