Тема 12. Система підготовки БЕР в Україні. Загальні БЕР України

Питання до розгляду:

  1. Система підготовки БЕР в Україні. Загальні БЕР України.
  2. Електронна державна бібліографія України: особливості, принципи функціонування.
  3. Бібліотечно-каталожні БЕР — домінуючий сегмент електронного бібліографічного середовища країни.
  4. Видавничо-книготорговельні БЕР. Сучасні види та жанри видавничо-книготорговельних БЕР.

Спікер: Глазунова Людмила Володимирівна — заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, канд. наук із соціальних комунікацій