Авторка курсу: Коновалова Марина Валентинівна

Головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа», спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), співавторка підручників із зарубіжної літератури для 10–11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2015–2019). вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка.

 

Анотація курсу

Програма курсу підвищення кваліфікації «Педагогічні технології в сучасній школі (відповідно до Концепції Нової української школи)» призначена для вчителів закладів загальної середньої освіти, що бажають підвищити свою кваліфікацію, майстерність вчителя-предметника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням нових Програм та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку педагогічних технологій, опанувати базові теоретичні поняття, удосконалити навички роботи із сучасними педагогічними технологіями в освітньому процесі.

Мета курсу підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Навчальна аудиторія: для вчителів-предметників початкової, середньої та старшої школи.


Вартість навчання - 350 грн. 

Кількість годин - 36 ак. год.


 

Програма курсу

Курс складається з 36 годин, 4 модулі

Найменування
модулей (тем)

Всього годин

Теоретич

ний матеріал

Самос

тійні, практичні
роботи

 

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Історія розвитку педагогічних технологій: від стандарту до інновацій

 

8

 

6

 

1

 

1

 

Тест

Модуль 2. Інтерактивні педагогічні технології: навчання, методи, прийоми

 

10

 

5

 

4

 

1

 

        Тест

Модуль 3. Особистісно зорієнтоване навчання

 

7

 

3

 

3

 

1

 

Тест

Модуль 4. Ігрові технології в сучасній школі

 

7

 

3

 

3

 

1

 

Тест

Підсумковий контроль

2

 

 

2

Тест

Загальна кількість годин

36

 

 

 

 

 

 

 


Програма курсу Педтехнології.pdfПрограма курсу Педтехнології.pdf