«Інтернет в роботі бібліотеки»
Як організувати роботу сучасної шкільної бібліотеки? Як створити сучасний інформаційний осередок саме у вашій школі? Цей курс допоможе вам отримати навички:
• бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу
• формування електронного каталогу шкільної бібліотеки за допомогою каталогів інших бібліотек (корпоративна каталогізація)
• ефективно здійснювати інформаційний та бібліографічний пошук в мережі інтернет
• доукомплектувати фонд шкільної бібліотеки повнотекстовими періодичними та іншими виданнями на допомогу вчителям та учням

Програма курсу
Тема 1. Пошук інформації в мережі Інтернет
Тема 2. Формування фондів шкільної бібліотеки за допомогою глобальної мережі
Тема 3. Каталогізування у мережевому середовищі. Вебліографія
Тема 4. Обслуговування користувачів з використанням ресурсів всесвітньої мережі
Тема 5. Ресурси Інтернет як комунікаційні засоби підвищення професійного рівня шкільних бібліотекарів

Продолжительность обучения: 3 недели + 1 неделя для завершения практических работ.
Стоимость обучения за весь срок обучения: 250 грн

kurs