Як надихнути школярів на успішну кар'єру та покращити навчання в школі.

Наталія Преснєцова, завідувач програми занурення, Таллінська гімназія Пає, Естонія


Как вдохновить школьников на успешную карьеру и лучше учиться в школе.

Наталия Преснєцова, заведующая программы погружения, Таллинская гимназия Паэ, Эстония


How to inspire students to succeed and improve their schooling.

Natalia Presnetsova, Head of Dive Program, Tallin High School Pai, Estonia