Реалізація програми занурення в школі Естонії. Навчання  національних меншин.

Ізабелла Рійтсаар, директор Таллінської гімназії Пає, Естонія


Реализация программы погружения в школе Эстонии. Обучение национальных меньшинств.

Изабелла Рийтсаар, директор Таллинской гимназии Паэ, Эстония


Realization of programs is a hindrance in schools in Estonia. Learning of national minorities.

Izabella Riitsaar, Director of the Tallinn School of Pae, Estonia